קוך כימי - Koch-Chemie

רופס - RUPES
קוך כימי - Koch-Chemie
אריאון - Areon
אלכוהול להסרת סיליקון Sil
180.00
Silicone remover, soluble in water
מסיר חלודה ללא חומצה Rrr
350.00
Reactive Rust Remover - pH 5.5
מסיר חרקים ולכלוך
80.00
Insect & Dirt Remover
נוזל Gkg
295.00
Gummi-, Kunststoffpflege glanzend
נוזל Gkv
295.00
Gummi-,Kunststoff-, & Vinylpflege

התחברות לאתר