fbpx

תקנון ומדיניות

תקנון

 1. מבוא
  הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם לשימוש באתר ולהתקשרות ביננו.

מושייב השקעות בע”מ (להלן: “בעלת האתר”), המפעילה את האתר washcenter.co.il (להלן: “האתר”) מקפידים על פרטיותו הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: “הגולש”), ועל כן מפרסמת את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר והיא מתחייבת כלפי הגולש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר לך, הגולש, נוהלים שקבעו בעלי האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשים בעלי האתר במידע הנמסר להם על ידי הגולש או הנאסף על ידיהם במסגרת שימוש שעשה גולש באתר.

בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם יש לקרוא אותם גם בלשון נקבה.

כללי

האתר הוא חנות וירטואלית בו מוצגים מוצרים ואו שירותים מסוג אותם משווקת בעלת האתר; באתר יוצגו גם כתבות , תוכן , מידע , פרסום כללי ושירותים שונים. רשאים להשתתף באתר בני 18 ומעלה ,בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.

הגלישה בחנות האתר/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו מהווה הסכמה של הגולש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות באתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעלת האתר תהא רשאית למנוע ממך את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש כמפורט בכל אחד מן המקרים להלן:

אם מסרת במתכוון פרטים שגויים.

אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בבעלת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ובכלל זה לקוחות של בעלת האתר ו/או המוכרים ו/או כל צד ג’ מטעמם.

אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי, לרבות זיהי פעילות פלילית בכרטיס אשר זוהתה בטרם השימוש ע”י החברה.

כל מקרה אחר שיש בו כדי למנוע מגולש בצוע פעולה באתר ע”פ כל דין.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, בעלת האתר תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

בעלת האתר מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.

דיוור ישיר

בעלת האתר מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם, בדואר אלקטרוני, מידע בדבר שירותי האתר וכן מידע שיווקי ופרסומי.

מידע כזה ישוגר לגולש רק באם תינתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל הגולש לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו.

בעלת האתר לא תמסור את פרטי הגולש למפרסמים, אולם היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר ובלבד שמידע זה לא יזהה אותך אישית.

תשלום

המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע”מ על-פי דין.

ניתן לבצע קנייה בכרטיס אשראי בתשלומים שווים ללא ריבית לפי התנאים אשר רשומים ליד כל מוצר ומוצר. במקרה ועל חלק מהעסקאות יחולו פערים ו/או הפרשי ריבית- יצויין הדבר במעמד חיוב הכרטיס.

ניתן להזמין מוצרים באמצעות האתר ולקבל אותם עם שליח עד הבית, או לחילופין באיסוף עצמי בתיאום עם החנות.

ניתן להזמין מוצרים באמצעות פקס (יש ליצור קשר עם לשרות הלקוחות ולבקש טופס הזמנת מוצר בפקס).

ניתן להזמין את המוצרים מהחנות ולקבל אותם ע”י שליח עד הבית; המזמין ישלם עבור המשלוח או במועד האיסוף עצמי בתיאום מראש.

תנאי משלוח ואספקה

ניתן לבצע משלוח של למוצרים הנרכשים באתר; המשלוח יבוצע ע”י דואר ישראל או חברת השליחויות HFD או שליח של בעלת האתר בכל הארץ.

המוצר יסופק לבית הלקוח עד 14 ימי עסקים מרגע קבלת אישור מחברת האשראי (לא כולל ימי שישי וערב חג).

השליחות תתבצע אך ורק לכתובת שהלקוח ימסור. השליח לא ימסור חבילה ללקוח במקומות אחרים להוציא הכתובת הפרטית שמסר הלקוח.

בעת קבלת החבילה חייב הלקוח להיות נוכח ולהציג תעודה מזהה וגם את כרטיס האשראי באמצעותו נעשתה הקנייה.

חברת המשלוח תיצור קשר עם הלקוח לשם תאום מסירת המוצר שנרכש.

על הלקוח לחתום על טופס קבלת המשלוח לשם קבלת המוצר. (במידה והלקוח יסרב לחתום על הטופס ,המוצר לא יסופק!).

הלקוח לא יחויב בדמי טיפול ומשלוח איסוף עצמי. איסוף המוצר יבוצע ע”י הלקוח בלבד אשר יציג במקרה של צירוף תעודה מזהה וכרטיס האשראי איתו ביצע את הקנייה!

מדיניות ביטולים והחזרה

בעלת האתר תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה.

ביטול הזמנה יעשה באמצעות פניה דרך כפתור שירות הלקוחות ויכלול את פרטי המבטל כולל ת.ז. ואת פרטי ההזמנה.

בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 (”חוק הגנת הצרכן”) רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת השובר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי (המאוחר מביניהם), לגבי שירות – בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן.

עת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מבינם, והמוצר יוחזר על חשבון הצרכן. חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח. דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי בעלת האתר.

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה-לא ייגבו דמי ביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה בעלת האתר.

המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית. בעלת האתר שומרת את הזכות לקזז מהמגיע לצרכן בשל ירידה משמעותית בערך המוצר, או לתבוע בגין ירידת הערך.

בעלת האתר תמליץ ותשתף פעולה בנוגע להרכבת ושימוש במוצרים, אך יש לקבל זאת כהמלצה בלבד . במידה וחלה טעות כלשהי, הלקוח יוכל להחזיר את המוצר כשהוא נמצא בשלימותו באריזתו המקורית ובהצגת חשבונית קנייה, לא יאוחר מ- 14 יום מיום הקנייה ובהצגת חשבונית.

הביטול ייעשה עד 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית, בצירוף אסמכתא לתשלום לבעלת האתר. בעלת האתר שומרת על זכותה לתבוע בגין ירידה משמעותית בערך המוצר.

צרכן זכאי להודיע על ביטול עסקה תוך 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תימסר בדואר/דוא”ל/פקס.

בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן. המוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית, ולבעלת האתר תהא הזכות לתבוע את הצרכן בשל פגיעה משמעותית בערך המוצר. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לשרות הלקוחות של אלכסנדר ובניו בע”מ.

במקרה של תקלה, בעלת האתר אחראית למענה ופתרון התקלה , ואם יוכח כי המוצר פגום המוצר יוחלף וההחלפה תתבצע על חשבון בעלת האתר וזאת בכפוף לפרקי הזמן אשר יבואן המוצר מספק את המוצר לחברה, כאשר כי לכל יבואן פרקי זמן שונים לאספקת המוצר ככל שהעסקה תבוטל ומלוא כספו של הצרכן יושב לו והחזרת המוצר לחברה תעשה על חשבונה של בעלת האתר. במידה והמוצר נשלח, יחויב הלקוח להחזיר את המוצר לבעלת האתר ורק לאחר קבלת המוצר חדש יקבל הלקוח זיכוי.

 1. פרסומות של צדדים שלישיים
  פרסומות למוצרי או שירותי צד ג’ מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף ולהרגלי הגולש.

יתכן ושירות זה נעזר בקבצי Cookie המוצבים במחשבך בכדי לנהל ולהתאים את מערך הפרסומות. מובהר כי שימוש זה נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות של שירות הפרסום ואינו כפוף למדיניות הפרטיות של האתר.

 1. אבטחת מידע
  בעלת האתר נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אך אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכון לחדירה לא מורשית, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא מורשית לשירותי האתר.
 2. זכות לעיין במידע
  על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

פנייה כזאת יש להפנות באמצעות הדוא”ל לכתובת הדוא”ל של בעלת האתר או באמצעות הדואר למושייב השקעות בע”מ ברח’ הפנינים 10, אשקלון.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי בעלי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 1. הגבלת אחריות:
  11.1. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות המוכרים, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד בעלת האתר לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב.
  11.2. בעלת האתר מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע,יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.
  11.3. אם תתגלה פעולה ו/או תקלה כלשהי בפעילות האתר, יש להודיע על כך לבעלת האתר, כדי שזו תוכל לתקנן.
  11.4. בעלת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין, במפורש או מכללא, באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעת הגולש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהגולש מלהגיש הצעה או לעדכן אותה.
  11.5. בעלת האתר לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
  11.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בעלת האתר לא תהיה אחראית בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם עקב שימוש באתר.
 2. בעלות ושמירה על זכויות
  12.1. האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר,מותגים, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג’ המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר,כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.
 3. 2. בעלת האתר מתירה למשתמש “להוריד” (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.
 4. הצהרת פרטיות (חיסיון פרטי לקוח)
  13.1. כדי לרכוש מוצר או להשתתף במכירה יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה את הגולש בכל הרכישות ו/או השימוש באתר.
  13.2. המחויבות של בעלת האתר להגנת הפרטיות הינה בכפוף לכל הפעולות הנדרשות כחוק ולא מעבר להן. הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך בעלת האתר מספקת מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות בה היא נוקטת, ואודות האפשרויות העומדות בפני הגולש בעת השהות באתר וככל הנוגע לגבי איסוף מידע באתר. כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.
  13.3. המידע שנאסף בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו’, נדרש מידע כמפורט: שם, ת.ז., כתובת, דוא”ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו’.
  . 13.4. בעלת האתר תעשה שימוש במידע אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו’). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד במקרה שנשלח דוא”ל בעלת האתר תעשה שימוש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, ולא תמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
  13.5. ככל שגולש מעוניין לקבל מידע נוסף הוא מוזמן לידע את בעלת האתר בדבר רצונו זה ובעלת האתר תפעל בהתאם. בכל מקרה לא יעשה שימוש בפרטים שנמסרו ע”י הגולש לצורך זה אלא על סמך בקשה מפורשת על גבי טופס בקשת מידע לכתובת הדוא”ל בעניין מבצעים.
  13.6 במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסויים, בעלת האתר תעשה שימוש כדי לשפר את האתר ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלה ואת שירותיה, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסויים באתר, וכו’, אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.
  13.7. בעלת האתר לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהועברו, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ולא תעביר אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.
  מחויבות לאבטחת מידע
  13.8. בעלת האתר מונעת כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה ושומרת על המידע, ומוודאת שימוש נכון בנתונים. בעלת האתר מיישמת אמצעים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע הנאסף באתר.
  13.9. בעלת האתר לא תאפשר את האופציה של רישום פרטי האשראי במערכת האתר,
  ונציג מטעם בעלת האתר יצור קשר עם הלקוח להשלמת פרטי החיוב דרך הטלפון.
  13.10 בעלת האתר נמנעת מלאסוף מידע לגבי מי שידוע לה שהוא מתחת לגיל 18, אלא באישור הורה.
 5. סמכות שיפוט:
  14.1. הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט לדון בכל מקרה של מחלוקת – תהיה נתונה לבית המשפט בעיר אשקלון.
  14.2. על תקנון זה יחולו הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א-1970.
  14.3. מבלי לגרוע מכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, בעלת האתר תהיה רשאית להפסיק באופן מידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.

התחברות לאתר